Welkom

… op de website van parochiecentrum ’t Candoncklaer!